top of page
Screen Shot 2021-03-03 at 12.32.01 PM.pn
WhatsApp Image 2021-01-12 at 5.52.42 PM.

״תפילת האדם״

כנס אקדמי

תוכנייה

סדר יום

 

13:00

תפילת פתיחה — הרבה טליה אבנון-בנבנישתי ושני בן-אור​
מיקום: בית הכנסת
לצפייה בזום
 

13:05-13:15

עצרת פתיחה — הכנס האקדמי לכבוד השקת הסידור הישראלי הרפורמי "תפילת האדם"

מנחה: הרב נעמה קלמן

מיקום: בית הכנסת

לצפייה בזום

13:15-14:00

מושב פתיחה — שירה ותפילה

יו"ר: הרבה הד"ר אלונה ליסיצה

בהשתתפות המשוררים: אלמוג בהר ואליעז כהן

מיקום: בית הכנסת

לצפייה בזום

14:15-15:15

סדנאות מקבילות

אֲדֹנָי, שְׂפָתַי תִּפְתְּחִי:

היבטים מגדריים בסידור "תפילת האדם"
מנחה: הרבה אפרת רותם

מיקום: רכלר גדול

לצפייה בזום

"החונן לאדם דעת: אמת, אמונה ותפילה"
מרצה: הרב הפרופ' יוקי עמיר
כיתה: 108

מוסיקליות בסידור התפילה "תפילת האדם"

מנחה: הרב אור זוהר

מיקום: בית הכנסת
לצפייה בזום


Между мной и Всевышним - личная молитва в искусстве и в жизни. Творческий мастер-класс по следам раввинов и поэтов.

בהנחיית נדיה אייזנר
לצפייה בזום

​15:30-16:30
סדנאות מקבילות
 

"עבודה שבלב" סדנה לכתיבה של תפילות אישיות בכתב ובעל-פה - בין בקשה, לשבח להודיה... "עננו!"

מנחה: יונתן קונדה

כיתה: 106

סדנה בספרדית:

נודדים בין קודש לחול דו שיח ומפגש רוחני. בהובלת תלמידי הרבנות סילביה דורפמן ואדי הוברמן

Deambulando entre lo sagrado y lo profano Dialogo y encuentro espiritual Silvia Dorfman y Edy Huberman Estudiantes rabinicos
לצפייה בזום

"על אמונה ואמת – פולמוס סביב התפילה ביהדות הרפורמית הישראלית בראשית דרכה"

הרב הפרופ' מיכאל מרמור

מיקום: רכלר גדול
לצפייה בזום

Lost in Translation. The Challenges of Translating Tefilat Ha-Adam into English

Rabbi Levi Weiman-Kelman

לצפייה בזום

16:45-17:45

מושב סיום: הישראליות והרפורמיות שבסידור "תפילת האדם"

יו"ר: הרבה הפרופ' דליה מרקס

משתתפים: הפרופ' אביגדור שנאן והרב הפרופ' לארי הופמן 

לצפייה בזום

18:00

תפילת ערבית חגיגית מתוך הסידור "תפילת האדם"

בהנחיית תלמידות ותלמידי בית המדרש  הישראלי לרבנות בקולג'

לצפייה בזום

19:00

סיום

על סידור תפילת האדם

סידור המשלב מסורתיות ויצירתיות — במידה רבה ניתן לומר שהסידור הינו סידור מסורתי יותר מסידורים רפורמיים קודמים. לדוגמא הוא כולל תפילות כגון: קידוש הלבנה, תחנון ושיר של יום. באותה מידה הסידור מחדש ויצירתי יותר מקודמיו, נכללות בו תפילות ופיוטים רבים המשקפים את רוח הזמן, והוכנסו בו שינויי נוסח מקיפים ביותר
 

סידור מכיל ומגוון — הסידור כולל מגוון רחב של מסורות שהצטברו לאורך הדורות, עד וכולל ימינו אנו. נכללות בו תפילות מספרות בית שני, גניזת קהיר, סידורי ימי הביניים, שירה עברית ויצירה ישראלית בת זמננו. כמו כן הסידור מייצוג של החוויה היהודית של עדות ישראל השונות. 
 

סידור תנועתי — הסידור משקף את הלכי הרוח והכיוונים השונים של התנועה הרפורמית בישראל על קהילותיה המגוונות. הוא פרי יצירה של שותפים רבים מאנשי התנועה, רבניה וחבריה.

על ההיברו יוניון קולג'

נוסד בארה"ב בשנת 1875 והיה חלוץ המוסדות להשכלה גבוהה בתחום מדעי היהדות והסמינרים לרבנים בארץ זו. מאז הוא משמש מרכז להכשרה רוחנית ומקצועית ליהדות הרפורמית. בוגרותיו ובוגריו – רבנים, מחנכים, חזנים ועובדים קהילתיים – משרתים בקודש בקהילות צפון אמריקה, ישראל וארצות רבות נוספות. הקולג' מעניק תארי מוסמך ודוקטור במדעי היהדות לתלמידיו, בני דתות ואמונות שונות. הוא משתרע על ארבעה קמפוסים: סינסינטי, ניו-יורק, לוס אנג'לס וירושלים. ספריית הקולג' שמרכזה בסינסינטי היא אחת הספריות הגדולות בעולם בתחום היהדות. בקמפוסים השונים פועלת שורה של מרכזי מחקר ומוסדות ציבוריים ומצויים בהם ארכיונים שונים ואוספים מוזיאליים רבי ערך. הקמפוס הירושלמי נוסד בשנת 1963 והיה המוסד הדתי –ליברלי הראשון ללימודי יהדות שקבע את מושבו בישראל. 

הרשמה
bottom of page