גיור רפורמי

להתגייר בלי לשקר

המעמד המשפטי

של הגיור הרפורמי

מזה קרוב לשלושים שנים מכירה מדינת ישראל בתוקף המשפטי של הגיור הרפורמי בישראל ובתפוצות – הודות לפסיקותיו החשובות ופורצות הדרך של בית המשפט העליון.

בניגוד לתחום הנישואין והגירושין כנסת ישראל מעולם לא העניקה לממסד הרבני האורתודוכסי מעמד בלעדי בתחום הגיור. יתרה מכך – בכל פעם שהובאה הצעה ברוח זו לבית המחוקקים הישראלי היא נדחתה. עובדה זו שימשה בסיס לפסיקות של בית המשפט העליון בשלושת העשורים האחרונים שהעניקו תוקף משפטי לגיור הרפורמי שנערך בתפוצות ובישראל.

החל משנת 2002 מוכרים הגיורים הרפורמים בישראל לצורכי מרשם האוכלוסין. המתגיירים בקהילות הרפורמיות בישראל יכולים להירשם כיהודים בסעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין. בשנים האחרונות אף החלה ממשלת ישראל לתמוך באולפנות הגיור של קהילות היהדות המתקדמת בעקבות פסיקת בג"ץ.

"ושמרתם את כל חוקתי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אני ה'

ויקרא י"ט ל"ז

המאמץ המשפטי והציבורי עדין לא תם

משנת 1989, החלה מדינת ישראל להכיר בתוקף הגיורים הרפורמים שנערכים בתפוצות לצורך חוק השבות. גרים רפורמים יכולים לממש את זכותם על פי החוק לעלות לישראל ולהפוך לאזרחיה. משרד הפנים גיבש רשימת קריטריונים להכרה בגיור בתפוצות (בכל הזרמים) במטרה למנוע ניצול לרעה של הליכי הגיור לרכישת מעמד אזרחי בישראל. קריטריונים אלו גובשו בדיאלוג ובשיתוף של התנועה הרפורמית.

 

מדינת ישראל והציבור בישראל מכירים בגיור הרפורמי; המונופול הרבני האורתודוכסי לא. כאמור, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מכירה מדינת ישראל בתוקף המשפטי של הגיור הרפורמי. מחקרי דעת קהל חוזרים ונשנים מלמדים שגם הרוב המכריע של הציבור הישראלי מכיר בתוקף של הגיור הרפורמי ורואה בגרים כיהודים לכל דבר וענין.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי הממסד הרבני האורתודוכסי אינו מכיר בגיורים הרפורמים למרות רישומם של המתגיירים כיהודים במרשם האוכלוסין. כתוצאה מכך המתגיירים אינם יכולים להינשא באמצעות רשמי הנישואין הרשמיים של מדינת ישראל. בדומה לאלפי זוגות ישראלים נוספים, נישאים המתגיירים שלנו ובני זוגם בטקסי חופה וקידושין הנערכים על ידי רב/ה רפורמי/ת. במקביל לטקס החופה בוחרים בני הזוג אם להינשא במדינה זרה ולהירשם כזוג נשוי בישראל או להיוותר כידועים בציבור.

 

למרות ההישגים הציבוריים והמשפטיים הרבים עדין עומדת ותלויה בפני בית המשפט העליון השאלה האם גיור רפורמי שנערך בישראל (להבדיל מהתפוצות) מוכר לעניין חוק השבות. שאלה זו היא בעיקרה שאלה עקרונית ולא מעשית מכיוון שהתנועה הרפורמית בישראל אינה מגיירת מי שאינו אזרח, תושב קבע או תושב זמני הנמצא בתהליך לקבלת מעמד קבוע.

 

המסע מתחיל כאן

רוצים להתלבט או להתייעץ?

ניתן גם לפנות ישירות לרב גרגורי קוטלר (בשעות העבודה)

במייל: gregory@reform.org.il  או בטלפון 054-779-1100

ניתן גם ליצור קשר טלפוני: 02-6203642 שלוחה 0