מסלול גיור קטינים

Untitled-2.png

מסלול זה מיועד לקטינים עד גיל בר/בת מצווה. על פי רוב מתגיירים במסלול זה קטינים מאומצים, קטינים שנולדו בהליכי פונדקאות, וקטינים מ-"זרע ישראל".

שלבי הגיור

פנייה ראשונית

הורי הקטין, המבקשים לגיירו, יפנו אלינו. אנו נשמע את הסיפור ונמליץ על הרב והקהילה המתאימים ללוות את תהליך הגיור.

היכרות עם הרב

ההורים והקטין, יוזמנו למפגש עם הרב המלווה בקהילה הקרובה למקום מגוריהם. במפגש יעמוד הרב על כוונת ההורים לגדל את הילד כיהודי ועל כך שבבית אין ביטוי למסורת דתית אחרת. במידת הצורך יוזמנו ההורים והילד למפגש נוסף.

חתימה על הסכמה לגיור

בהתאם לדרישת החוק יחתמו הורי הילד על תצהיר בו הם מביעים את הסכמתם לגיורו של הילד. בהעדר הסכמה של אחד מן ההורים לא ניתן לגייר את הקטין.

ריאיון בבית הדין
לאחר  המפגש עם הרב והחתימה יתייצבו ההורים והילד בפני בית הדין של התנועה הרפורמית ויצהירו על אורח חייהם היהודי.

מילה

במקר של גיור קטין זכר, ההתייצבות בבית הדין מותנית בהיותו נימול.

טבילה וקבלת תעודה

לאחר שבית הדין אישר את הגיור יטבול הילד בלווית הורה במקווה או בים (לרוב באותו יום בו מתקיים בין הדין) ותוענק לו תעודת גיור.

רישום במרשם האוכלוסין
הלשכה המשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת תלווה אתכם  ברישום יהדותו של הילד במרשם האוכלוסין. נסייע לכם, באמצעות הלשכה המשפטית, לקבל פסק דין הצהרתי מבית המשפט המחוזי. עם הצגת פסק הדין ההצהרתי בפני לשכת מרשם האוכלוסין ניתן לשנות את הרישום בסעיפי הדת והלאום. פסקי דין אלו ניתנים כדבר שבשגרה החל משנת 2002.

עלויות הגיור

הגיור דרך התנועה הרפורמית כרוך בתשלום המורכב מכמה רכיבים המשתנים במקרים שונים:

אגרת בית הדין: 500 ש"ח.

בנוסף על אלו יש לקחת בחשבון את העלויות הבאות:

הוצאת פסק דין הצהרתי לטובת שינוי הרישום כרוחה באגרת בית המשפט ודמי טיפול משפטי על סך 1500 ש"ח.

במקרה של בן שאינו נימול, יידרש תשלום עבור עריכת ברית המילה. תשלום זה אינו נעשה באמצעות התנועה אלא מתבצע במסגרת ההתקשרות של המתגייר עם המוהל או הרופא בהתאם לבחירתו.

צרו קשר

ניתן גם לפנות ישירות לרב גרגורי קוטלר (בשעות העבודה)

במייל: gregory@reform.org.il  או בטלפון 054-779-1100