top of page
white symbol opacity 15.png

גיור רפורמי

להתגייר בלי לשקר

אייקון מגן דוד - בהיר.png

מסלול גיור

קטינים

מסלול זה מיועד לקטינים עד גיל בר/בת מצווה. על פי רוב מתגיירים במסלול זה קטינים מאומצים, קטינים שנולדו בהליכי פונדקאות, וקטינים מ-"זרע ישראל".

"וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר"

שמות כ"ג ט'

white symbol opacity 15.png
חותמות לאתר (4).png

שלבי הגיור

magen david.png

פנייה ראשונית

הורי הקטין, המבקשים לגיירו, יפנו אלינו. אנו נשמע את הסיפור ונמליץ על הרב והקהילה המתאימים ללוות את תהליך הגיור.

היכרות עם הרב

ההורים והקטין, יוזמנו למפגש עם הרב המלווה בקהילה הקרובה למקום מגוריהם. במפגש יעמוד הרב על כוונת ההורים לגדל את הילד כיהודי ועל כך שבבית אין ביטוי למסורת דתית אחרת. במידת הצורך יוזמנו ההורים והילד למפגש נוסף.

חתימה על הסכמה לגיור

בהתאם לדרישת החוק יחתמו הורי הילד על תצהיר בו הם מביעים את הסכמתם לגיורו של הילד. בהעדר הסכמה של אחד מן ההורים לא ניתן לגייר את הקטין.

ריאיון בבית הדין
לאחר  המפגש עם הרב והחתימה יתייצבו ההורים והילד בפני בית הדין של התנועה הרפורמית ויצהירו על אורח חייהם היהודי.

מילה

במקר של גיור קטין זכר, ההתייצבות בבית הדין מותנית בהיותו נימול.

טבילה וקבלת תעודה

לאחר שבית הדין אישר את הגיור יטבול הילד בלווית הורה במקווה או בים (לרוב באותו יום בו מתקיים בין הדין) ותוענק לו תעודת גיור.

רישום במרשם האוכלוסין
הלשכה המשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת תלווה אתכם  ברישום יהדותו של הילד במרשם האוכלוסין. נסייע לכם, באמצעות הלשכה המשפטית, לקבל פסק דין הצהרתי מבית המשפט המחוזי. עם הצגת פסק הדין ההצהרתי בפני לשכת מרשם האוכלוסין ניתן לשנות את הרישום בסעיפי הדת והלאום. פסקי דין אלו ניתנים כדבר שבשגרה החל משנת 2002.

white symbol opacity 15.png

"ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים"

דברים י' י"ט

עלויות הגיור

הגיור דרך התנועה הרפורמית כרוך בתשלום המורכב מכמה רכיבים המשתנים במקרים שונים:

אגרת בית הדין: 500 ש"ח.

בנוסף על אלו יש לקחת בחשבון את העלויות הבאות:

הוצאת פסק דין הצהרתי לטובת שינוי הרישום כרוכה באגרת בית המשפט ודמי טיפול משפטי על סך 1700 ש"ח.

במקרה של בן שאינו נימול, יידרש תשלום עבור עריכת ברית המילה. תשלום זה אינו נעשה באמצעות התנועה אלא מתבצע במסגרת ההתקשרות של המתגייר עם המוהל או הרופא בהתאם לבחירתו.

צור קשר
white symbol opacity 15.png

המסע מתחיל כאן

​ ניתן גם לפנות ישירות למרכז לדוברי רוסית (בשעות העבודה) 
הרב גרגורי קוטלר -  gregory@reform.org.il  | 054-779-1100
הרכזת טניה שלונין: tshelonina@gmai l.com | 052-298-4998

magen david (1).png
bottom of page