top of page
new-text-only.png
logo-square.png

בראש פלורליסטי

ראש פינה

בראש פלורליסטי

בית מדרש

בית המדרש של קהילת 'בראש פלורליסטי'

בית היקב - ראש פינה

לימוד ושיח המשלבים חדש וישן

Website-595b40b65ba036ed117d3f78.png
Facebook-Logo.png

ימי ג' אחת לשבוע בשעה 20:00

יום ג' 5/11/19 בשעה 20:00


תכנית בית המדרש לשנה זו:
סמסטר א' –השבת: מהם רעיונות היסוד וטעמיה של השבת? התפתחות ההלכה, התפילה והריטואל של השבת, שבת רפורמית מהי?, השבת שלי והשבת במרחב הציבורי.
סמסטר ב' –אוכלים לדעת: תפקידם התרבותי של האוכל והסעודות בעולם היהודי.

מפגש ראשון:

batei-mishrash-clock-2016.jpg

קובעים עיתים לתורה!

לומדים קבוע באווירה של משפחה

new-text-only.png
logo-square.png
bottom of page