top of page
new-text-only.png
logo-square.png

קהילת בבת עין

ראש העין

קהילת בבת עין

בית מדרש

על פלגי מים

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

שיחות על ערכים ויהדות

Website-595b40b65ba036ed117d3f78.png
Facebook-Logo.png

מפגשים דו שבועיים

054-7804007

המפגש הקרוב - 15.12.2019

השנה אנו משלבים את מפגשי בית המדרש עם מפגשי אומן ואמונה.

אומן ואמונה - מפגשים עם אומנים ויוצרים המשלבים
ביצירתם סממנים וקשר למסורת ולארון הספרים היהודי. היוצרים הם ממגוון חברות ועדות באוכלוסיה הישראלית

מפגש ראשון:

batei-mishrash-clock-2016.jpg

קובעים עיתים לתורה!

על פלגי מים- שיחות על ערכים אוניברסליים והשתקפותם ביהדות. קדושת החיים, סיום החיים, משפחה, סביבה ואקולוגיה, צדק וצדקה, איסור עריות, שיוויון, אהבת הגר, האחר...

לומדים קבוע באווירה של משפחה

new-text-only.png
logo-square.png
bottom of page