קהילת מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר

בית מדרש

   

מועצה אזורית מטה אשר

0506309398

מפגש ראשון:   

קובעים עיתים לתורה!

   

לומדים קבוע באווירה של משפחה