top of page
new-text-only.png
logo-square.png

קהילת קמץ

מבשרת ציון

קהילת קמץ

בית מדרש

מסיפורי הזוהר

ענבר 4 מבשרת ציון

עם דר' מלילה הלנר אשד

Website-595b40b65ba036ed117d3f78.png
Facebook-Logo.png

4 מפגשים

073-7057470

29/11/2019

המשך למידה לסדרה שהתקיימה בשנה שעברה בהצלחה רבה. למידה והכרה של סיפורים ומדרשים מספר הזוהר

מפגש ראשון:

batei-mishrash-clock-2016.jpg

קובעים עיתים לתורה!

המפגשים הבאים: 6/12/2019, 20/12/2019, 3/1/2020
עלות הסדרה 250 ש"ח, יש להירשם במזכירות קמץ בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 - 12:00 בטלפון: 0737057474

לומדים קבוע באווירה של משפחה

new-text-only.png
logo-square.png
bottom of page