top of page
new-text-only.png
logo-square.png

קהילת כל הנשמה

ירושלים

קהילת כל הנשמה

בית מדרש

בית מדרש לתנ"ך

רחוב אשר 1

ספר שמואל

Website-595b40b65ba036ed117d3f78.png
Facebook-Logo.png

ימי שני 18:30

02-6724878

יום ב' ל' תשרי 28/10/19

נמשיך את לימודנו בספר שמואל, התחלת המלוכה, היחסים בין נביא למלך ועוד... יש מקום לכל מי שרוצה להצטרף ללימוד ולחבורה רצינית ומעמיקה ברוח חברית ונעימה! בהנחיית חברת הקהילה אסתר אדלסבורג.

פלייר להורדה

מפגש ראשון:

batei-mishrash-clock-2016.jpg

קובעים עיתים לתורה!

*** תלמוד עם הרב לוי ויימן-קלמן - ימי שני 14:00-15:00 - מוזמנות ומוזמנים ללמוד את מסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי ולהכיר דרכה את השיחה החז"לית העשירה. הלימודים יחלו באמצע נובמבר.

לומדים קבוע באווירה של משפחה

new-text-only.png
logo-square.png
bottom of page