top of page
white symbol opacity 15.png

טקסי מעגל החיים 

בתנועה הרפורמית
מסורת. שוויון. משמעות.

 

פסיפס מעגל החיים חדש.png

קהילות התנועה הרפורמית ורבניה מציעים לכם לציין את אירועי מעגל החיים בדרך המשלבת בין מסורת לבין התחדשות ובאופן המעניק משמעות ותוכן בני ימינו לטקס המסורתי. נשמח לסייע לכם בעריכת טקסי שמחת הבן והבת; ברית מילה ופדיון הבן; בת ובר מצווה אירוסין ונישואין; ולעמוד לצדכם בשעת אבל ופרידה מאדם אהוב.

טקסי לידה
bottom of page