דרישת שלום
108 דרשות ל 54 פרשות השבוע. רבני ורבות התנועה הרפורמית בישראל
מוצאים את הרלוונטיות של סיפורי וחוקי התורה לחיינו אנו תוך התכתבות והישענות על מסורת הדורות והמשכתה לזמן הזה