מגיד הרוח

מגידו

בית מדרש

   

מפרש

מועצה אזורית מגידו

ביבליותרפיה יהודית

ימי שלישי 19:30

0504261709

דצמבר

מפגש ראשון:   

קובעים עיתים לתורה!

   

לומדים קבוע באווירה של משפחה