top of page
white horizontal w slogen.png

,טקסי אזכרה, זיכרון

אוגדן מנהגי אבלות וניחום אבלים

boxes-red-Recovered.png

רוב מכריע של המשפחות היהודיות בישראל (ובמידה רבה גם בתפוצות) נוהגות לקיים חלק משמעותי ממנהגי האבלות המסורתיים בעת הפרידה מיקיריהם ומטקסי האזכרה והזיכרון הנוהגים בתום ימי ה"שבעה" וה-"שלושים" ובימי הזיכרון השנתיים. בניגוד לטקסי חתונה ולטקסי בר ובת מצווה, פעמים רבות מקיימות המשפחות את טקסי האזכרה ללא נוכחות של רב/ה או שליח/ת ציבור.

 

לשם כך אנו מציעים בדף זה נוסחים שונים של טקסי אזכרה הכוללים את פרקי התהילים והתפילות המסורתיות ולצדן מקראות, שירים ותפילות בני ימינו. שילוב זה, אנו מאמינים, יכול לסייע למשפחות להעניק עומק ומשמעות לטקסי האזכרה וביטוי לרגשות הצער והגעגוע. לצד הנוסח הקצר והנוסח המלא של טקס האזכרה, אנו מציעים נוסח של תפילת הקדיש לבדה בלוויית תרגום לעברית ומקראות בני ימינו המיוסדים על תפילת הקדיש וכן אסופה של מקראות בני ימינו היכולים לבוא לצד התפילות המסורתיות או להחליפן. אסופה נוספת מציגה את עקרי המנהגים וההלכות של האבלות ושל מצוות ניחום האבלים.

 

אנו תקווה כי אסופות אלו תסייענה למשפחות אבלות לנצור ולהנציח את זכר יקיריהן ולהקל בכך על כאב הפרידה. רבני התנועה הרפורמית בישראל עומדים לרשותכם בכל שאלה ובקשת עצה הנוגעת לענייני אבלות וניחום אבלים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בדוא"ל: tekes@reform.org.il

bottom of page